เรื่องเล่าจากอัล-กุรอาน
 ท่านศาสดานูฮฺ (อ.)
 นมาซอีด
 ที่พำนักของบนีซะอีดะฮฺ
 เมื่อท่านอะกีลเป็นแขกของท่านอิมามอะลี(อ.)