GUSÜL

 

 

Bazen namaz için şart olan tahareti elde etmek için gusül farz olur. Cenabetli olan kişi veya başka bir sebeple gusül yapması farz olan kişi gusül yapmalı yani aşağıda açıklanacağı üzere niyet ederek bedeninin tamamını yıkamalıdır. Gusül, tertibi ve irtimasi olmak üzere iki türlü yapılır:

Tertibi gusül

Tertibi gusülde ilk önce Allah’ın emrine itaat için gusül alıyorum diye niyet etmek gerekir; sonra başla boyun yıkanır; sonra bedenin sağ yarısı ve sonra da sol yarısı yıkanır.

İrtimasi Gusül

İrtimasi gusül yapmak için su bedenin tamamını kapsayacak kadar fazla olmalıdır. Dolayısıyla eğer insan Allah’ın emrine itaat etmek için gusül alıyorum diye niyet ederek bir nehre, havuza veya denize girer de su bedeninin tamamını kapsarsa guslü doğrudur.

Cenabet için gusül alan kimsenin namaz için ayrıca abdest de alması gerekmez. Ama diğer gusüllerden sonra abdest almak ihtiyata uygundur. Bu hükmün teferruatı için herkes kendi taklit ettiği merciin risalesine başvurmalıdır.

Cenabetli olan kişiye gusül almadıkça bedenini bir parçasının Kur’an-ı Kerim’in yazısına, Allah, peygamberler ve Ehl-i Beyt imamlarından birinin ismine değdirmek, camilerde durmak ve farz secdesi olan sureleri (Kur’an-ı Kerim’in 32. 41. 53. v 96. surelerini) okumak haramdır.  Cenabetli olan kişiye haram ve mekruh olan diğer hususları öğrenmek için fıkhi risalelere bakınız.

 

TEYEMMÜM

Teyemmümü Gerektiren Haller:

Abdest veya gusül için yeterli miktarda su olmaması.

Tehlike veya başka bir engel yüzünden suya ulaşılmaması.

Hastalık vb. nedenle suyun zararlı olmasından korkmak.

Suyun abdest için kullanıldığında susuzluk çekileceğinden korkmak.

Su elde etmenin insanın durumunu etkileyecek miktarda para verilmesini gerektirmesi.

Su elde etmenin zillet ve hakarete maruz kalmayı gerektirmesi.

Su elde etmenin veya abdest almanın namazın kaza olmasına sebep olacak şekilde vaktin dar olması.

Suyun, sadece necaseti beden ve elbiseden gidermeye yettiği ve abdeste yetmemesi.

Suyun abdest için kullanıldığı takdirde başka birisinin susuzluktan ölmesinden veya hasta olmasından korkmak.

Teyemmüm Alırken Eller Neye Vurulur?

 Toprak, kum, çakıl ve taşa teyemmüm edilir.

Teyemmümün Şartları:

1- Üzerine teyemmüm edilmesi câiz olan şeylere teyemmüm edilmesi.

2- Üzerine teyemmüm edilen şeyin pâk olması.

3- Üzerinde teyemmüm edilen şeyin mubah –gasp edilmemiş- olması.

4- Üzerine teyemmüm edilen yerin mubah olması.

5- Teyemmüm alınan uzuvların pâk olması.

6- Teyemmüm uzuvlarında yüzük vs. gibi engellerin olmaması.

7- Tertip: Teyemmüm amellerinin, sırasına göre yapılması.

8- Muvalat: Teyemmüm amellerinin, peş peşe yapılması.

9-Kişinin kendisinin teyemmüm etmesi (imkan dahilinde başkasının insana teyemmüm ettirmemesi).

Teyemmümü Bozan Şeyler:

1- Abdesti bozan her şey.

2-Teyemmümü gerektiren mazeretin kalkması.

Teyemmümle İlgili Üç Hüküm:

Teyemmümde elleri yere vurmak şarttır; sadece elleri yere bırakmak yeterli değildir.

Vakti girmeden önce farz bir namaz için teyemmüm almak doğru değildir.

Üzerine gusül farz olan kimse, biri gusül yerine ve diğeri de abdest yerine olmak üzere namaz için iki teyemmüm almalıdır.

 

Şekil: 1

 

Nasıl Teyemmüm Alınır?

1- İlk önce “Allah’a itaat ve O’nun emrini yerine getirmek için teyemmüm alıyorum” diye niyet eder sonra ellerinin içini birlikte, üzerine teyemmüm edilmesi doğru olan bir şeyin üzerine bir kere vurur. 1. şekilde olduğu gibi.

 

        Şekil: 2                                          Şekil: 3

2- Sonra eller bitiştirilerek ellerin içiyle saçların bittiği yerden burunun üzerine kadar yukardan aşağıya doğru alın ve kaşlar meshedilir. 2. ve 3. şekilde olduğu gibi.

 

        Şekil: 4                                          Şekil: 5

3- Daha sonra sol elin içiyle sağ elin üstü bilekten parmak uçlarına kadar meshedilir.  4. ve 5. şekillerde olduğu gibi.

 

        Şekil: 6                                          Şekil: 7

4- Sonra aynı şekilde sağ elin içiyle sol elin üst kısmı bilekten parmak uçlarına kadar meshedilir. 6. ve 7. şekilde olduğu gibi:

 

NAMAZ KILANIN ELBİSESİ

Namaz Kılanın örtmesi gereken yerler

Erkekler: Ön ve arkalarını (kısa bir pantolon miktarınca)

Kadınlar: Yüz, eller ve ayaklar dışında bütün bedenlerini.

Namaz Kılanın Elbisesinin Şartları

1-Namaz kılanın elbisesi pâk olmalıdır.

2- Mubah olmalıdır (gasp edilmiş olmamalıdır).

3- Erkeklerin elbisesi altın dokumalı olmamalıdır.

4- Erkeklerin elbisesi halis ipekten olmamalıdır.

5- Murdar hayvanın parçalarından olmamalıdır.

6- Eti yenilmeyen hayvanın parçalarından olmamalıdır. Bu hususta deri gibi canı olan parçalarla saç gibi canı olmayan parçalar arasında hiç bir fark yoktur.

İnsanın namazda bedeninin de pak olması yani necis olmaması farzdır.

Elbiseyle İlgili Bir Kaç Hüküm

1- Yaradan akarak elbise ve bedene değen kanı temizlemek imkansız veya zor olursa onunla namaz kılınabilir.

2- Beden veya elbiseye değen kan köpek, domuz ve kafir gibi ayn-ı necis, ve murdarın kanı olmaz ve onun miktarı da işaret parmağının bir boğumundan büyük olmazsa onunla namaz kılınabilir.

3- Necis olmuş çorap, ve kayış gibi avret mahallini örtmeye yetmeyecek şeylerle namaz kılmanın sakıncası yoktur.

4- İster namazda olsun, ister namaz dışında erkeklerin altın ve halis ipek dokumalı elbiseleri giymeleri haramdır.

Namaz Kılınan yer

1- Gasbedilmemiş olmalıdır.

2- Sabit olmalıdır (hareket etmemelidir).

3- Namaz kılınan yerde elbise ve bedene bulaşacak bir necaset olmamalıdır.

4- Erkekler namazda kadınlardan ileride durmalıdırlar.

 

Namaz Vakİtlerİ

1- Sabah namazının vakti: Şafağın atmasından güneş doğuncaya kadardır.

2- Öğle namazının vakti: Sabahleyin doğudan hareket eden güneş yere çakılmış olan düz bir ağaç vb. şeylerde oluşturduğu batı semtine doğru bir gölge oluşturur; bu gölgenin doğuya doğru kaymasıyla öğle vaktinin başlamış olduğu anlaşılır. Bu vakitten güneşin batışına ikindi namazını kılabilecek bir zaman kalıncaya kadar öğle namazının vakti sürer.

3- İkindi namazının vakti: Öğlenin ilk vaktinden öğle namazını kılabilecek bir vaktin geçmesinden başlar ve güneşin batmasıyla biter.

4- Akşam namazının vakti: Güneş battıktan sonra doğuda beliren kızıllığın tepenin üzerinden batıya doğru geçmesinden başlar şer’î gece yarısına akşam namazını kılabilecek bir vakit kalıncaya kadar devam eder.

5- Yatsı namazının vakti: Akşamın ilk vaktinden, akşam namazını kılabilecek miktarda bir sürenin geçmesinden başlar gece yarısına kadar devam eder.

 

KIBLE

Namaz kılan kimsenin bütün namazlarda Mekke’de olan Ka'be’ye doğru yönelmesi gerekir.