97- KADR SURES

Mekkîdir, beş âyettir.

(Kadir Gecesinden bahsettiği için bu ad verilmiştir. Mekkîdir diyenler olduğu gibi Medenîdir diyenler de vardır.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Şüphe yok ki indirdik Kur’ân'ı Kadir gecesi.396

2- Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi?

3- Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi.397

4- O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.398

5- Esenliktir, o gece, gün ışığıncaya dek sürer.399