95- TÎN SURES(1)

Mekkîdir, sekiz âyettir.

(İbn-i Abbas'tan Medenî olduğu da rivâyet edilmiştir.)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun Tîn'e ve Zeytûn'a.

2- Ve Tûr-ı Sînâ'ya.

3- Ve bu emîn şehre.

4- Gerçekten de biz, insanı, en güzel bir sûrete sâhip olarak yarattık.

5- Sonra da onu döndürdük, aşağıların en aşağısına attık.

6- Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka, gerçekten de onlara bitmez tükenmez, başa kakılmaz bir mükâfat var.

7- Artık dîni yalanlamana sebep nedir?

8- Allah, hükmedenlerin en üstünü değil midir?

 

 

(1) Bu surenin açıklamaları 85. sonnottadır.