92- LEYL SURES

Mekkîdir, yirmi bir âyettir.

(İlk âyette bu kelime geçtiği için bu adla adlanmıştır.)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun basınca, geceye.

2- Ve ışıyınca, güne.

3- Ve erkeği ve dişiyi yaratana.

4- Şüphe yok ki çalışmanız, elbette çeşitlidir, başka-başka.

5- Ve kim verdi ve çekindiyse.

6- Ve en güzel sözü gerçeklediyse.

7- Artık ona en kolay yolu kolaylaştırırız.

8- Ve ama kim nekeslik etti ve zenginleşmeyi dilediyse.

9- Ve en güzel sözü yalanladıysa.

10- Artık ona da en güç yolu kolaylaştırırız.(1)

11- Ve helâk olduğu zaman malı, ona bir fayda vermez.

12- Şüphe yok ki doğru yolu göstermek, bize düşer.

13- Ve şüphe yok ki bizimdir son yaşayış da ve önceki de.

14- Artık sizi korkuttum alev-alev parlayan ateşle.

15- Oraya da ancak pek bahtsız kişi atılır, yanar.

16- Öyle ki yalanlamıştır o ve yüzünü döndürmüştür.

17- Ve ondan, ancak, pek ziyâde çekinen uzak kalır.

18- Öylesine ki malını verir de özünü tertemiz bir hâle kor.

19- Ve hiçbir kimseden, bir nîmetle mükâfatlanmayı dilemez.

20- Yaptığını, ancak yücelerden yüce Rabbinin rızâsı için yapar.

21- Ve o da, râzı olacaktır ondan.

 

 

(1) Kim, yoksullara verir, Tanrıdan korkup suçtan çekinirse, güzel sözü, yani Kur’ân'ı, inancı, tevhid kelimesini, Müslümanlığı, cenneti gerçeklerse, ona... (Devamı, sonnot No:81)