112- İHLÂS SURES

Mekkîdir, dört âyettir.

(Tanrı'yı bir bilmek, tek tanımak anlamına Tevhid sûresi dendiği gibi "Kul hüvallah sûresi" de denir. Medenîdir de diyenler vardır.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- De ki: O Allah, birdir.

2- Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.

3- Doğurmaz ve doğmamıştır.

4- Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur.