111- TEBBET SURES

Mekkîdir, beş âyettir.

(Ebu-Leheb ve hurma lifi anlamına gelen Mesed sûresi de denir)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Elleri kuruyasıca Abû-Leheb ve kendi, kurudu da.409

2- Malı da bir fayda vermedi ona, kazandığı da.

3- Alev-alev yanan bir ateşe atılacaktır o da.

4- Ve odun hamalı, karısı da.(1)(2)(3)

5- Hurma lifinden örülmüş bir ip de güzelim boynunda.

 

 

(1) Fetihten maksat, Mekke fethidir.

(2) Ebu-Leheb, Hz. Muhammed (s.a.a)'in amcasıdır ve Müslümanlığın en büyük düşmanlarından biridir.

(3) Ebu-Leheb'in karısı Ümmü Cemil, dikenler toplar, demet yapar, iple bağlayıp sırtına bağlar, getirir, Hz. Muhammed (s.a.a)'in geçeceği yollara döşerdi.