110- NASR SURES

Mekkîdir, üç âyettir.

(Feth sûresi de denir.)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Allah'ın yardımı ve fetih, gelip çattı mı.408

2- Ve insanların, bölük-bölük, Allah dînine girdiğini gördün mü.

3- Artık, Rabbine hamd ederek tenzîh et onu ve yarlıganma dile ondan; şüphe yok ki o, bütün tövbeleri kabûl eder.