101- KÂRIA SURES

Mekkîdir, on bir âyettir.

(Şiddetli gürültüyle gelip çatan felâket anlamına gelir ve ilk âyette geçer.)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket.

2- Nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri kopacak felâket?

3- Ve ne bildirdi sana, nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket?

4- O gün, insanlar, kendilerini ateşlere atan, dağılıp uçuşan pervanelere benzerler.

5- Ve dağlar, atılmış renkli pamuklara döner.

6- Artık kimin ki terâzilerindeki tartısı ağır gelir.

7- O, hoşnut, râzı bir geçimdedir.

8- Ve fakat kimin ki terâzilerdeki tartısı hafif gelir.

9- Onun, ana kucağı gibi sığınacak yeri, ana yurdu, cehennem uçurumudur.

10- Ve ne bildirdi sana, nedir cehennem uçurumu?

11- O, pek kızgın bir ateştir.