Ushia  
Madhehebu ya kishia
Kisha nikaongoka
Wito kwa waislamu kuuendea ukweli