YALIYOMO

Utangulizi

Muwe tahadhari enyi wasomaji

Hadith ya ufunguzi

Kumjua allah swt, ukuu na baraka zake

Sala na athari zake

Sala za usiku wa manane

Kumwamini allah na kuipata furaha yake

Taqwa na umuhimu wake kwa waislamu

Kuomba dua

Ahlul bayt a.s.

Mapenzi ya ahlul-bayt a.s.

Sifa na tabia zinazokubalika

Wafuasi halisi wa ahlul-bayt a.s. na sifa zao

Madhambi na athari zake

Elimu na thamani yake

Ilimu na fadhila kujifunza

Ilimu na fadhila za kuifundisha

Utukufu na umuhimu wa wanazuoni

Kuwa makini kuhusu akhera

Tawba

Kulinda heshima ya waumini

Matendo mema

Dhuluma na uonevu