فهرست

حكايت: ميزبانى حضرت ابراهيم‏عليه السلام

پذيرفتن دعوت مؤمنان

حكايت: دعوت به دين در مهمانى

نشانه ايمان است

حكايت ملكشاه و روستايى

ثواب مهماندارى نزد خدا

حكايت مهمان‏نوازى باديه نشين

مهماندارى در جوامع مختلف

عمل كردن به وصيت پيامبرصلى الله عليه وآله است

مذمت‏خانه‏اى كه مهمان در آن وارد نشود

بخش دوم: ثمرات مهماندارى

درخشش صورت

بخشيده شدن گناهان و نزول نعمت

حكايت: زنى كه مخالف مهمان بود

جهنم بر او حرام مى‏گردد

برابر با سير كردن يكصد هزار نفر است

برابر با نجات‏دادن چهارتن از اولاد اسماعيل از اسارت است

مهمان‏نوازى در بهشت

سير كردن يك مؤمن بهتر از سير كردن ده مسكين است

يكى از نشانه‏هاى ايمان است

حكايت: كريم‏تر از حاتم طايى

دشمنى‏ها راتبديل به دوستى مى‏كند

حكايت: عادت ملك كرمان

مهمان‏نواز در امنيت است

برابر با آزاد كردن يك بنده در راه خدا است

در خانه او بركت مى‏آيد

بخش سوم: وظايف ميزبان

به كار نگرفتن مهمان

غذا خوردن با مهمان

حكايت: غذا خوردن حضرت على‏عليه السلام با مهمانانش

غذا را هر چه زودتر براى مهمان آماده كند

خود را به زحمت نيندازد

حكايت: پذيرايى اعرابى از خليفه

حكايت: مهمانى دادن دو دوست

نبايد از مهمان پرسيد غذا خورده است‏يا نه

حكايت: عرب جوانمرد

حكايت: مهمانى كريمان

بدرقه كردن مهمان تا در منزل

يارى كردن مهمان به هنگام آمدن

حكايت: استقبال و بدرقه عجيب

قدرت مهمانى دادن را داشته باشد

آماده كردن غذاى مورد علاقه مهمان

حفظ كردن آبروى مهمان

خدمت كردن به مهمان

حكايت مهمانان على عليه السلام

آمادگى دايم براى پذيرايى از مهمان

حكايت: مهمانى با مغز استخوان

دل و زبانش يكى باشد

لطيفه: تعارف بى‏جا

طعنه نزدن به مهمان

به ميزبان خيا السلام و بت‏پرست

حكايت: حق نان و نمك

هر جا صاحبخانه اشاره كرد، بنشيند

به نامحرم نگاه نكند

در وقت معين و مقرر حاضر شود

بدون اجازه ميزبان روزه مستحبى نگيرد

براى ميزبان دعا كند

اسرار ميزبان را حفظ كند

بخش پنجم: آداب مهمانى

بدون اطلاع قبلى به مهمانى نرود

دزدى براى مهمان

حكايت: درد سر بزرگ


در مهمانى بدون اجازه غذا نخورد

به‏خاطر دورى راه از پذيرش دعوت سرباز نزند

به‏خاطر روزه مستحبى دعوت برادر مؤمنش را رد نكند


بدون دليل، دعوت برادرش را رد نكند

فرقى بين مهمانى رفتن به خانه فقرا و اغنيا نگذارد

دعوت شخص منت‏گذار را نپذيرد

در مجلس مهمانى از برادر دينى اش غيبت نكند

به اهل خانه سلام كند

بخش ششم: مدت مهمانى

مهمانى سه روز است

لطيفه: مهمان چهل روزه

زياد در خانه ميزبان نماند

لطيفه: مهمان پر رو

ميزبان را فرارى ندهد

بيشتر از سه روز را كار كند

حكايت: كار كردن به‏جاى خوردن صدقه

بخش هفتم: چه كسى را به مهمانى دعوت كنيم؟ چه موقع مهمانى بدهيم؟

ابتدا خويشان و نزديكان را دعوت كند

دعوت كردن شيعيان

افراد متقى و متدين

برادران دينى

بين فقير و غنى فرق نگذارد

دعوت افراد گناهكار و فاسق را نپذيرد

در مهمانى‏هاى لهو و لعب شركت نكند

موقع مهمانى

مهمانى در عروسى

مهمانى دادن هنگام بازگشت از حج و سفر

اطعام براى ساختن خانه

اطعام هنگام تولد فرزند و ختنه اولاد

فهرست منابع: