next page

fehrest page

back page

جلوه هايى از شخصيت استاد

استاد مطهرى ( ره ) , معلم و مرشد بزرگ انقلاب , هم عزت خون شهيدان راه حق را پشتوانه شخصيت كم نظير خود داشت و هم كرامت انديشه و قلم علماى ربانى را . او كه عمرى را در سنگر پاسدارى از ارزشهاى مكتبى به دفاع از ميراث گرانقدر پيامبر( ص) و ائمه (ع ) گذارنده بود و در لحظه لحظه حيات پربارش , با هر كجى و انحراف و انديشه هاى ناخالص مبارزه كرده بود , توانست با تكيه بر دانش گسترده و نبوغ كم نظير و بالاتر ازاين دو, ايمان و خلوص سرشار خود, بلندترين گامها را در راه روشنگرىاسلام ناب و اصيل بردارد .
او عليرغم تبليغات بدخواهان و با وجود هزاران هزار دست هاى پنهان وآشكار كه نيت تلاششان مسخ چهره اسلام و تحريف حقيقت آن بوده و هست تفكرصحيح اسلامى را كه خود در محضر اساتيدى همچون امام خمينى (رض) فراگرفته بود , با بيانى در غايت شيوايى كه حاصل سالها تدريس در حوزه ودانشگاه و تماس با اقشار مختلف مردم از طريق منبر و خطابه بود به جامعه و نسل جوان تشنه و جوياى حقيقت عرضه كند .
استاد مطهرى ( ره ) حماسه و اسطوره هاى فراموش ناشدنى از ايثار و عشق ومجاهدت از خود به يادگار گذاشت اين عالم ربانى و شخصيت روحانى درباره نقش شهيد چنين مى گويد : شهيد حماسه آفرين است .
بزرگترين خاصيت شهيد حماسه آفرينى است , لذا اسلام هميشه نيازمند به شهيد است , چون هميشه نيازمند به حماسه آفرينى است . هيچ وقت خون شهيده در نمى رود خون شهيد بر زمين نمى ريزد , هر قطره اش تبديل به صدها قطره وهزاران قطره بلكه به دريايى از خون مى گردد و در پيكر اجتماع وارد مى شود .
پيامبر ( ص ) فرمود : هيچ قطره اى در مقياس حقيقت در نزد خدا از قطره خونى كه در راه خدا ريخته شود , بهتر نيست .
شهيد مثل شمع است كه خدمتش از نوع سوخته شدن و فانى شدن و پرتوافكندن است تا ديگران در اين پرتو كه به بهاى نيستى او تمام شده, بنشينند و آسايش بيابند و كار خويش را انجام دهند آرى شهدا شمع محفل بشريتند , سوختند و محفل بشريت را روشن كردند اگر اين محفل تاريك مى ماند , هيچ دستگاهى نمى توانست كار خود را آغاز كند و يا ادامه دهد .
او در همه مراحل زندگى يك مجاهد واقعى بود , زندگى او جهاد فى سبيلالله بود كه بر شهادت منتهى شد . خداوند متعال هم بنابه وعده خود والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عمل فرمود و در همه حال مددكار وراهنماى او بود .
حيات او در حقيقت سراسر سازندگى بود كه به دو مرحله تقسيم گرديد :ساختن خود و ساختن جامعه . وى هيچ گاه از يكى از دو گونه سازندگى نياسود بلكه مانند همه مردان خدا و مصلحان راستين غالبابه هر دو نوع سازندگىاشتغال داشت زيراتنهادر مراحل اوليه سير تكاملى انسان ميان اين دو نوع سازندگى ترتيب وجود دارد , اما همينكه اين چند گام را برداشت و اندكى به سلاح دانش و تقوا مجهز گرديد , مانعى ندارد كه دست ديگران را بگيرد و باخود به جلو ببرد .
آرى مطهرى ( ره ) معلم اخلاق و تقوا بود و دلش به اسلام مى سوخت و هميشه در فكر پيشرفت اسلام در اقصى نقاط كشور بود , آن چه بايد درباره او نوشت آن است كه وى خدمات ارزشمندى به اسلام و علم نمود . او كه در اسلام شناسىو فنون مختلف اسلام و و قرآن كريم كم نظير بود , عمر شريف و ارزنده خودرا در راه اهداف مقدس اسلام صرف كرد و با كجرويها و انحراف سرسختانه مبارزه كرد .
از استاد شهيد آثار متعددى منتشر شده و نزديك به سى هزار برگ يادداشت و فيش تحقيقى باقيمانده است . هر چند كه با ترور ناجوانمردانه , در دل شب , بزرگترين چهره علم و فضيلت و مغز متفكر اسلام استاد بزرگوار وفيلسوف عاليقدر را از ما گرفتند و جهان اسلام را به سوگ او نشاندند اما دشمنان اسلام از اين نكته غافل بودند كه خون پاك استاد شهيد مطهرى ( ره ) در دل هاى ميليون ها مسلمان ديگر به جوش مىآيد و آنان را چون رودى خروشان در مسير انقلاب به تلاطم مى كشاند تا بار ديگر فرياد كوبنده و مشت هاىگره خورده و اراده و عزمشان در تداوم راه امام خمينى ( رض ) بنيانگذارجمهورى اسلامى ايران به اثبات برسانند .
next page

fehrest page

back page