گفتار نهم: دين و دنيا

گفتار نهم: دين و دنيا

دلايل پيوند دين و دنيا

ش1 ـ رابطه ى دنيا و آخرت

ش2 ـ اثر پذيرى علوم تجربى از متافيزيك دينى و غير دينى

ش3 ـ عدم همراهى سكولار با دين اسلام

ش4 ـ تاريخ اسلام و سيره ى عملى نبى(ص) و امامان معصوم(ع) ـ

ش5 ـ قوانين اسلامى نافى سكولاريسم

الف)دين اسلام و اقتصاد

آيات و روايات

ب) دين اسلام و سياست

چالش هاى پيوند دين و دنيا

ش1 ـ دَوَران شناخت انسان بين محذورين; علم مطلق و جهل مطلق

ش2 ـ شموليت سكولاريسم براى همه ى فرهنگ ها

ش3 ـ عدم پاسخ گويى اسلام به نيازهاى زمان

ش4 ـ عدم كارآيى مديريت فقه شيعه

چگونگى رابطه ى دين و دنيا

دلايل طرف داران سكولاريسم در مسيحيت

ش1 ـ سيره و سنّت عملى و نظر كليساى سنّتى

ش2 ـ آيات عهد جديد و اناجيل اربعه

ش3 ـ فقدان قوانين حكومتى، سياسى و اجتماعى در متون مقدس مسيحيت

ش4 ـ تفكّر اومانيستى در غرب

ش5 ـ عقلانيت ابزارى در عصر جديد

عوامل گرايش مسيحيان به سكولاريسم

ش1 ـ جزميت افراطى و بى دليل سران كليساى قرون وسطا

ش2 ـ رفتار خشن كليسا نسبت به مخالفان

ش3 ـ فساد مالى و اخلاقى

ش4 ـ نهضت رفرميسم

ش5 ـ فقر و ناتوانى كليسا در پاسخ به شبهات كلامى و فلسفى

ش6 ـ رشد علم و صنعت