Reza  Odense - 17/03/1382
: tashakkor 
ϐ:
Ba salaam va arze adab.
az inke zahmat kashidind va chonin barnaamehaye gostardeh va mofidi dar baareo islam dar internet qharaar daadid besyar tashakkor mikonam,cheraake in site mofid baraaye maa Iraninha dar khaarej az Iran besyaar mofid va aamozandeh mibaashad. Khodaavand be hameh aanhaike zahmat in site khob ra keshidand salaamat,saadat va ajr khobi dahad.Baa salaam va doroode faraavaan Akbari Denmark