مرکز جهانى اطلاع رسانى آل البيت (ع) ـ كاظمين

يکى از شبکه هاى وابسته به مرکز اطلاع رسانى آل البيت (عليهم السلام) ميباشد که درشهر مقدس کاظمين افتتاح گرديد . اين شبکه روى اينترنت به زبانهاى عربى و انگليسى ميباشد .
موضوعات شبکه شامل : معرفى و تاريخچه ى شهر مقدس کاظمين ، زندگينامه امام کاظم و امام جواد (عليهم السلام) ، کتابخانه صوتى ، کتاب و کتابخانه و آرشيو عکس و غيره .
نشانى : عراق ـ كاظمين
نشانى اينترنتى : www.holykadhmia.com
پست الکترونيکى : [email protected]