مرکز جهانى اطلاع رسانى آل البيت

نجف اشرف

به منظور ارتقاء سطح علمى و فرهنگى و مشارکت در رساندن مفاهيم عقايد اسلامى و علوم اهل بيت (عليهم السلام ) و حرکت در راستاى خدمت به رسالت محمدى و همراه با اسلوب علمى پيوند زند و حرکت دينى و فرهنگى فرد مسلمان در هر مکانى از جهان پهن آور باشد.
تاسيس اين مرکز که در نوع خود منحصر به فرد است و مسلمانان ميتوانند بدون هيچ محدوديتى موارد تحقيقى علمى خود را در آن پيدا کنند .
و در اين بين مرجعيت دينى در شهر نجف اشرف و پيشاپيش همه حضرت آيت الله العظمى حاج سيد على سيستانى (دام ظله) اقدام به تاسيس چنين مرکزى منحصر به فرد و خا ص نمودند.

اهداف مرکز:

اگر چه اهداف مرکز بسيار است و لى اهم آنها عبارتند از:
1ـ اقدام به تبليغ و نشرعقائد دينى که از سوى پيامبر اسلام و اهل بيت گرامى اش (صلوات الله عليهم اجمعين) آورده شده است.
2ـ پاسخ گويى به تمامى پرسش هايى که در آن زمينه هاى فقهى و اعتقادى و مهم و سرنوشت ساز.
3ـ ايجاد فضاى وسيع تر جهت استفاده بيشتر طلاب حوزه هاى علميه ومحققين درمرکز يا استفاده ازطريق اتصال به شبکه وپايگاه اينترنتى معرفى قسمت هاى مرکز :
اين مرکز شامل دو بخش فنى وعلمى که ذيلا به آن اشاره شد:

اول : قسمت فنى

بخش مهم او در اين قسمت عبارت است از:
تنظيم و طراحى و پشتيبانى پايگاه ها ى مخصوص مرکز و بيوت مراجع عظام و موسسات فرهنگى و حوزوى و راه اندازى شبکه هاى فرعى.

دوم: قسمت کنترل

اين قسمت جهت سالم بودن و مراقبت از خطوط اينترنتى و دادن آن با کيفيت عالى جهت مشترکين گرامى است و باز گشايى صفحات مخصوص برا ى آنها از طريق شبکه اينترنت.

سوم: تحقيقات

اين قسمت تحقيقات اولين کار اين قسمت تنظيم و ترتيب فعاليت هاى مختلف و فرهنگى و موافق بودن با آنها روشهاى علمى روز مى باشد.

چهارم: کافى نت

اين قسمت جهت جستوجو و استفاده طلاب حوزه علميه از مطالب علمى مفيد دراينترنت.

پنجم: کتابخانه

نقش فعال در پشتيبانى حرکت فکرى اسلامى بر عهده مرکز مى باشد لذا شروع به اين کتابخانه نموده که بر دو قسم است:
الف : کتابخانه اى که شامل کتابهاى عقائدي, فقهى , تاريخي, رجالي, است که بخش مهمى از اين کتاب ها شامل مولفات مرجع عاليقدر تشيع حضرت آيت الله العظمى حاج سيد على سيستانى (دام ظله الوارف) مى باشد.
ب : بانک صوتى که شامل جميع دائرة المعارف و گفتگو هاى فکرى و فرهنگى است و همچنبن شامل مراثى و نوحه سرايى براى اهل بيت (عليهم اسلام ) مى باشد.

ديگر فعاليت ها:

براى مرکز فعاليت هايى زيادى است از جمله :
1ـ تاسيس و راه اندازى پايگاه اينترنتى براى علماء و مراجع عظام
2ـ اعطا خدمات فنى و فرهنگى که به قرار ذيل مى باشد:
الف : دادن خطوط قوى و با سرعت بالا براى مشترکين به صورت 24 ساعته .
ب : ثبت دامين (domain ) در شبکه جهانى اينترنت.
ج : طراحى صفحات براى پايگاه ها(web sit) بر شبکه از طريق کادر فنى متخصص و کار کشته طراح و برنامه ريز.
د : ثبت فضاء براى پايگاه جهانى بر سرور(server) همراه با خدمت مثل : پست الکترونيکى (email) و برنا مه نويسى به زبان هاى مختلف و دادن گزارش مفصل از بازديدکنندگان پايگاه ويژه هر پايگاه(control panel).
هـ : ارائه خدما ت علمى از طريق اينترنت.
و : انجام دان برنامه هاى ويژه به خصوص برنامه هاى اسلامى براى همراه شدن با پيشرفت هاى علمى و به روز رسانى آن.
ز : ايجاد بزرگ ترين بانک (cd bank) و گذاشتن آن براى استفاده طلاب حوزه هاى علميه و چهره هاى علمى و فرهنگى.
ح : ايجاد شبکه (Isp) براى مرکز علمى در حال حاضر در سطح شهر و در آينده اى نزديک براى کل منطقه کشور و ايجاد فيلتر براى پايگاه هاى غير اخلاقى.
ط : پخش مستقيم و زنده دروس حوزه هاى علميه و سمينار ها و کنفرانس هاى اسلامى.
ى : ايجاد کلاس هاى فشرده آموزش کامپيوتر و اينترنت.


نشانى :عراق ـ نجف اشرف انتهاى خيابان الرسول
تلفن :
0096433332690
0096433332691
0096433332692
نشانى اينترنتى : www.holynajaf.net
پست الکترونيکى : [email protected]