كتابخانه محقق طباطبائى ( قدس سره )

با توجه به نقش و تجربه هاى با ارزشى كه مرحوم آيت الله سيد عبدالعزيز طباطبايى(قدس سره) در نشر و خدمت به علوم اهل بيت ( عليهم السلام ) داشته و با تقدير از كوششهاى خستگى ناپذيرى كه در ميادين مختلف علم و فرهنگ كه از عمق تبحرش نمايان بود، خصوصا تبحرى كه در شناخت كتب خطى و رجالى و فهرست ها و تاريخ داشته اند ، كه نتيجه كوشش هاى تمام عمرش بوده ؛ و براى استفاده عمومى ازكتابخانه با ارزش بر جاى مانده ازآن فقيد سعيد كه شامل 7000 جلد كتاب و تعداد بىشمارى از كتابهاى مصدر با حاشيه هاى با ارزش از آن مرحوم و224 حلقه ميكروفيلم از نسخه هاى خطى گرانبها مى باشد.
لذا دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى(دام ظله) مبادرت به تأسيس كتابخانه عمومى با اسم آن فقيد به نام محقق طباطبائى نمود ، كه در سال 1418هـ.ق درطى مراسمى با شركت جمعى از فضلا وعلما وعلاقه مندان به آن فقيد سعيد آغاز به كارنمود.

نشانى: ايران ـ قم ـ اول خيابان سميه ـ جنب انتشارات مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)
تلفن : 7732055 251 0098