بعثه حج

فرصت حج براى بعضى مسلمانان قابل تكرارنيست ازاين جهت در انجام رساندن اعمال حج بايد كمال دقت واحتياط را شخص دارا باشد از اين رو بعثه حج دفتر آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) تمام كوشش خود را به كار مىبندد كه حجاج مناسك خود را با كمال دقت به اتمام رسانند.
اين بعثه فعاليت هاى مختلفى را دارا مىباشد كه به علت وسعتشان به شمه اى از آنها خواهيم پرداخت :
1ـ جواب دادن به مسائل مطرح شده وحل مشكلات فقهى كه در طول ايام حج، حجاج به آن مبتلا مىشوند.
2 ـ باز ديدهاى مستمر از كاروان هايى كه از نقاط مختلف دنيا براى انجام مراسم حج مشرف مىشوند جهت نشر آگاهىهاى مذهبى و دينى و گوش دادن به نظرات و پيشنهادات آنها و تأكيد بر ارتباط شان با مرجع تقليد خود.
3 ـ ملاقات با شخصيت هاى دينى وعلمى واجتماعى كه به مراسم حج مشرف شده اند.
4 ـ ارائه كمك به مبلغينى كه به حج مشرف شده اند.