جمهورى خود مختار باشقيرستان

بخش زبانشناسى و روزنامه نگارى دانشگاه دولتى باشقيرستان

دانشگاه دولتى باشقيرستان در سال 1957 تأسيس گرديد و زبان فارسى از سال 1993 ، به عنوان يك زبان خارجى تدريس مى شود. كتاب هايى به نام « زبان فارسى » براى سال اول و دوم (ل.خليلف ـ 1992 تاشكند ) و « ما فارسى حرف مى زنيم » از سال سوم ( ام.ي.رادوويلسكى ـ مسكو 1972 ) منابع تدريس در اين شعبه به شمار مى رود. استاد سيسانبايف متخصص ادبيات شرق به عنوان استاد زبان فارسى در اين شعبه كار مى كند. در حال حاضر 5 نفر در كلاس اول ، 11 نفر در كلاس دوم و 11 نفر در كلاس سوم مشغول به تحصيل زبان فارسى هستند. تعداد فارغ التحصيلان اين رشته در سطوح مختلف بالغ بر 30 نفر مى شود. اتاق زبان فارسى در سال 1998 در اين شعبه تأسيس شده اما امكانات چندانى ندارد. رياست اين شعبه را استادياد فلوريد سيسانبايف داراست. بنا به نظر وى زبان فارسى احتياج به افتتاح دفتر مستقل دارد و بايد 2 تا3 نفر براى اداره ى كلاس ها به ايران اعزام شوند تا آموزش هاى لازم به آنان داده شود.