نظر سرپرسى سايکس درباره امام على (ع)(1)

اين که اهالى ايران در او مقام ولايت قائل شده و او را به اصطلاح سرپرست حقيقى و مربى الهى مى دانند واقعاً اين عقيده قابل تحسين و شايان بسى تمحيد است اگر چه مقام و مرتبه ى او خيلى بالاتر از اينها است. (2)


1- sir persy moles worth sykes

2 ـ مقدمه تاريخ ايران ج1 ، ص24