اظهار نظر آنتوان بارا

درباره امام حسين (عليه السلام)

هيچ حادثه اى در تاريخ کهن با کنونى بشر نتوانسته مانند رفتار [امام] حسين (عليه السلام) در کربلا شگفتى و احساسات مردمان را برانگيزد و چنين درس ها عبرت هايى را به دست دهد.