استاد مشفق كاشانى

از نيام غيبتت‏ بيرون درآ

اسدى طوسى

انتظار

آهنگ عود

اى خوبترين نگاه عرفان!

اي عاشقان

باران احسان

اي غايب از چشمان ما

بهاريه

اي شاهد شيرين بيان

بوى يار

تا مرز آبى يقين

باز آي كه باز آيد

برو بباغ و به گل‌ها سلام ما برسان

تبسم توحيد

ناچيز

پناه مهر

چشم به راه سپيده

سوار عرصه دين

چه با شكوه است آن روز كه تو مي آيي

خواجه حافظ شيرازى

حديث نياز

در جستجوي جاويد

خورشيد سامرا

در مجلس مشاعره

ديوار انتظار

دو جيحون جاري

دو جيحون جاري

دولت بيدار بيا

شهر آرزو

شب نشينان خيال

عطر انتظار

شتاب كن موعود

گرامى باد ميلاد مهدى موعود

شيخ عطار نيشابورى

گل خوشبوي هستي

صبح وصل

گل نرگس

طفيل مهدي(عج)

نام توودل ما,مولا!

طلعت زيبا

نجوا با امام...

قصيده بهاريه انتظار

وقت است كه باز آيي

كوچ

وقتي باران نباريد

مژده اي دل

مژده وصل

نوح زمانه

نور ماه

وقتي بيايي، نسل توفان در ركابت