آلفرد گيوم (Alfred Guillaume)

پروفسور آلفرد گيوم متولد 1888 م و فارغ التحصيل دانشگاه آكسفورد و داراى تاليفات بسيارى درباره اسلام يكى ديگر از مترجمين قرآن است او در كتاب مختصر خود موسوم به اسلام مى گويد: "قرآن يكى از كتب بسيار قديمى دنياست و ترجمه نمى شود مگر از اعتبار و اهميت آن بر حد زيادى كاسته شود … عده كثيرى از مسيحيان عرب زبان از سبك قرآن با تمجيد تمام صحبت مى كنند و از ميان شرق شناسان كسانى كه به زبان و ادبيات عربى آشنايى دارند ، فصاحت و لطف و ظرافت شيوه قرآن را مى ستايند." با توجه به اينكه او استاد زبان عربى در دانشگاههاى اروپاست معلوم مى گردد كه ترجمه او يكى از ترجمه هاى خوب به شمار مى رود.