ϐ ........    
  .......................    
  ...............    
  ...........    
  .........................
  ....................    
  ...........